DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!!!

Thông báo Biểu Tình Chúa Nhật, ngày 02.09.2018 tại FRANKFURT
Hiệp Thông cùng toàn thể Người Việt khắp nơi trên Thế Giới
Phản Đối đảng cộng sản Việt Nam với Dự Luật Đặc Khu cho Thuê Đất Tổ, Nước Mẹ, và Luật An Ninh Mạng

Hưởng ứng tinh thần hiệp thông cùng toàn thể Người Việt khắp nơi trên Thế Giới biểu tình chống Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng của Tà Quyền đảng cộng sản Việt Nam.
Hội Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Hamburg tổ chức đồng hành cùng các Hội Đoàn tham gia Biểu Tình tại Franfurt do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức, điều hợp hầu:
Giải Thể đảng cộng sản cho Một Việt Nam Dân Chủ, Đòi lại Chủ Quyền Lãnh Thổ Lãnh Hải mà đảng cộng sản Việt Nam đã dâng cho tàu cộng.

ngày Chúa Nhật, 02.09.2018 từ 12:30 giờ đến 16:00 giờ
với các chi tiết như sau:
- Từ 12:30 – 13:30 giờ biểu tình trước tòa Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam
Kennedy-Allee 46, 60596 Franfurt am Main
- Từ 13:30 – 16:00 giờ đoàn biểu tình tuần hành đến Rathausplatz Römerberg
- Từ 14:30 – 14:30 giờ biểu tình tại Quảng Trường trước Tòa Thị Sảnh Thành Phố Rathausplatz Römerberg 60311 Frankfurt am Main

Trước hiện tình Đất Nước hy vọng sẽ cùng đồng hành cùng Quý vị tham gia cuộc biểu tình. Trong thời gian hạn hẹp xin liên lạc ghi danh hạn chót ngày thứ năm 30.08.2018
Chi phí 25,-€ ủng hộ cho việc di chuyển mỗi một Tham Dự Viến
Dự trù khởi hành từ Hamburg 4:30 giờ sáng 02.09.18 và trở về lúc 17:00 giờ cùng ngày. (xin cho số điện thoại để tiện viêc liên lạc địa điểm khởi hành)

Xin liên lạc ghi danh về:
Kiều Hạnh
Tel: 04101-77 05 97
- eMail:kieuhanh@onlinehome.de

Bùi Văn Thành
Tel: 0176-822 562 27
- eMail: buithanh39@yahoo.de

Dương Đức Hiếu>br> Tel: 0176-2148 9867
- eMail: hieutram2002@yahoo.de

Nguyễn Ðình Phúc
Tel: 0176-493 724 67
- eMail: dpnguyen@alice.de

Hội phó BCN Hồ Bửu Hiệp
Tel: 0176-49187039
- eMail: hiephobuu@alice-dsl.net

Chúng tôi sẽ liên lạc đến từng người về địa điểm di chuyển khi hạn ghi danh đã qua.

Hamburg, 24.08.2018
Hội Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Hamburg

×