Kính thưa Quý Bác, quý Anh Chị Em,

Lạy Sám Hối là một phương pháp tu tập rất huyền diệu và giúp chúng ta trở về với tự tánh quang minh. Chúng ta lạy sám hối không phải cho riêng mình, mà chúng ta lạy giùm cho tất cả các chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng ta. Chúng ta lạy sám hối cho Cha Mẹ đã khuất bóng, cho Cha Mẹ còn hiện tiền, cho những người thân, những bạn bè, cho những người không có cơ hội, không có cái duyên để tu tập.

Đây cũng là một cơ hội để chúng ta dùng tha lực của Đạo Tràng để cầu nguyện đến Ngài Quán Âm, và hồi hướng về cho những vị đã mất được sớm vãng sanh, những ai bịnh thống sẽ lành bệnh, những ai gặp khó khăn sẽ hết khó khăn, những ai còn kẹt trong thân trung ấm được Ngài Quán Âm tiếp dẫn sớm đầu thai, những người đang hấp hối, được Ngài tiếp dẫn vãng sinh.

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức Quốc xin kính mời các Bác đến tham gia buổi lạy Quán Âm Sám để cầu nguyện cho mình và cho những người thân của mình vào mổi Chủ Nhật,tuần lễ thứ hai của mổi tháng.

Bắt đầu vào chủ nhật ngày 09.09.2018,
từ 10:00 - 12:30 tại trường học Sankt Ansgar Schule
Bürgerweide 33,
20535 Hamburg

Các Bác nếu có áo Tràng thì nhớ mang theo, để cho buổi Lạy Sám được trang nghiêm.

Thân kính, Hội Từ Bi Phụng Sự Đức Quốc CSS Germany e.V.

×