CÁI TÁT NẢY LỬA CỦA CHÍNH QUYỀN / TÒA ÁN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC.
CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁI ĐUÔI DÀI „LIÊN HIỆP NGƯỜI VIỆT.
TẠI TOÀN LIÊN BANG ĐỨC“. .
.
PHÁN QUYẾT GIẢI THỂ „LIÊN HIỆP NGƯỜI VIỆT TẠI TOÀN LIÊN BANG ĐỨC“
DO SỨ QUÁN VIET NAM TẠI BERLIN DỰNG LÊN. .
.
QUA DƯỜNG LINKS DƯỚI ĐÂY, QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM KHẢO CHÍNH XÁC DỮ KIỆN VÀ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN:

http://www.danchimviet.info/toa-an-duc-ra-phan-quyet-giai-the-lien-hiep-nguoi-viet-toan-lien-bang-duc-
do-dai-su-quan-vie%cc%a3t-nam-ta%cc%a3i-berlin-dung-len/12/2018/12689/.
VÀ QUAN ĐIỂM CỦA HỘI TRƯỞNG LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI CHLB ĐỨC:

http://www.danchimviet.info/su-chien-thang-cua-chan-ly/12/2018/12682/

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NAN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG RẤT PHẤN KHỞI KHI ĐỌC ĐƯỢC
PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN ĐỨC CHO CÁI ĐUÔI DÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM „GIẢI THỂ“
SỰ GIAN MANH, GIẢ DỐi VÀ LỪA BỊP KHÔNG THỂ TỒN TẠI LÂU DÀI ĐƯỢC THỜI GIAN ĐÃ CHỨNG MINH NGAY TẠI TRỜI ÂU CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC,

MONG RẰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÁI AC SẼ BỊ GIẢI THỂ TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN SẮP TỚI ĐÂY TẠI VIỆT NAM

THÂN KÍNH
Hội Trưởng Hội NVTNcs tại Hamburg
Nguyễn Đình Phúc
×