THƯ MỜI THAM DỰ GIẢI TÚC CẦU 2016 - 09g30 - 18g00 - Thứ bảy, 02.07.2016
Hội NVTNCS-HH
Nhằm mục đích phát huy tinh thần thể thao, trau dồi sức khỏe cũng như tạo điều kiện gặp gỡ và tình đoàn kết cho các bạn trẻ trong và ngoài Hamburg, nay Hội Nguời Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg sẽ tổ chức ngày: Sinh Hoạt Thể Thao, Thi Đấu Giao Hữu với bộ môn TÚC CẦU