THƯ MỜI THAM DỰ HỘI XUÂN ẤT MÙI Lúc 16g00 thứ bảy 28.02.14
Hội Người Việt TNCS tại Hamburg
Hội Xuân, tức Tết Nguyên-đán, là ngày lễ dân-tộc lớn nhất của chúng ta, nên dù viễn xứ, lưu vong, trong điều kiện khó khăn mọi bề, nhưng Cộng Đồng người Việt TNCS tại Hamburg vẫn hằng năm tổ chức ngày lễ trọng đại này