THƯ MỜI LỄ PHẬT ĐẢN
Chùa Bảo Quang Hamburg
Để kỷ niệm mừng ngày Đấng Đại Giác Đản Sanh, Phật Đản Phật Lịch 2558 được long trọng tổ chức tại Chùa Bảo Quang, Billbrookdeich 307 – 22113 Hamburg vào lúc 10 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 05 Năm 2014
THÔNG BÁO LỂ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN - Thứ bảy, 18.10.2014
Hội Người Việt TNCS tại Hamburg
Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Đồng Hương Việt Nam đã bỏ mạng trên đường tìm Tự Do Tượng Đài tại Nghĩa Trang Öjendorf vào lúc 11g00 ngày thứ bảy 18.10.2014