THÔNG BÁO - CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CAP ANAMUR LẦN THỨ 35
Uỷ Ban Cap Anamur & Hội Người Việt TNCS tại Hamburg
Trong thời gian vừa qua, mặc dù không phải là thành viên của ban tổ chức cũng như không có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp gì đến ban tổ chức đại hội Cap Anamur...đã có 1 số người đứng ra kêu gọi quyên tiền cũng như tuyên bố nhận tiền đóng góp của người Việt tỵ
THƯ MỜI LỄ PHẬT ĐẢN
Chùa Bảo Quang Hamburg
Để kỷ niệm mừng ngày Đấng Đại Giác Đản Sanh, Phật Đản Phật Lịch 2558 được long trọng tổ chức tại Chùa Bảo Quang, Billbrookdeich 307 – 22113 Hamburg vào lúc 10 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 05 Năm 2014