HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flchtlinge in Hamburg e.V

IBAN:DE75 2005 0550 1088 2109 33 ---  BIC: HASPDEHHXXX

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg -    Postfach 730380, 22123 Hamburg

www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

 

******

THNG BÁO

V/v TRAO CÁC ṾT DỤNG LẠC QUYN

Đ́N CÁC NGƯỜI TỴ NẠN TẠI HAMBURG

 

Kính thưa: Quý đ̀ng hương tại Hamburg

và các vùng phụ c̣n.

 

Ban Đại Dịn Ḥi trn trọng cảm ơn t́t cả quý vị đã hưởng ứng lời ku gọi Lạc Quyn những ṿt dụng c̀n thít cho các người tỵ nạn đang tạm cư tại Hamburg-Jenfeld.

 

C̣ng Đ̀ng chúng ta có cớ đ̉ hãnh dịn v̀ mình, vì ś ṿt dụng lạc quyn ŕt đáng k̉.

Trong ngày 10.09.2015 vừa qua . Nguỹn Đình Phúc và . H̀ Bữu Hịp đã đ́n trại tỵ nạn nạn đ̉ trao nhứng ṿt dụng lạc quyn cho giới chức cón th̉m quỳn tại trại phn phát cho các người tỵ nạn tại đy.

 

Ban Đại Dịn Ḥi trn trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, trn quý của t́t cả quý vị.

 

Hamburg, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Ḥi Người Vịt TNCS tại Hamburg

 

Ban Đại Dịn Ḥi

 

 

Hình ảnh trao ṿt dụng tại trại tỵ nạn

 

123.png

 

1234.png

 

 

THNG BÁO

CHÍN DỊCH LẠC QUYN QÙN ÁO, ṾT DỤNG

CHO CÁC NGƯỜI TỴ NẠN TẠI JENFELD HAMBURG

 

 

Kính gởi:        Quý đ̀ng hương tại Hamburg

                        và các vùng phụ c̣n

 

Kính thưa quý vị,

                

Như quý vị cũng đã bít, thời gian qua chánh phủ Đức đang thu nḥn nhìu người tỵ nạn từ các nước Trung Đng và Á Ṛp, tỉu bang Hamburg cũng ṿy và đã dựng ṃt trai tỵ nạn tại Jenfeld.

Hơn ai h́t, là người tỵ nạn, chúng ta th́u hỉu thãm cảnh ai oán, tang thương, cùn cực và thíu th́n này, nh́t là khi cái lạnh của giá băng sắp đ́n.

Và đ̉:

-       Tỏ t́m lòng bít ơn, cùng gp chung sức với chánh phủ Đức

-       Tỏ t́m lòng bác ái lá lành đùm lá rách

-       Th̉ hịn tình yu nhn loi như người Đức đã típ đãi chúng ta

ban Đại Dịn Ḥi thít tha ku gọi quý vị đ̀ng hương cùng hưởng ứng chín dịch:

LẠC QUYN

qùn, áo, giày, dép, ṿt dụng còn sử dụng được

v vali c (ti đựng qùn o..v.v)

đ́n những người hịn trong trại tỵ nạn tại Jenfeld.

Ńu quý vị khng tịn mang cho trực típ th có th̉ mang những ṿt dụng nói trn đ́n địa đỉm Sinh Hoạt C̣ng Đ̀ng:

Từ 14g00 đ́n 22g00 ngày thứ bảy 05.09.2015

Tại

Schule Jenfelder Strasse

Jenfelder Strasse 252 22045 Hamburg

Ban Đại Dịn Ḥi sẽ mang sự lc quyn của quý vị đ́n trại tỵ nạn đ̉ trao lại cho người có th̉m quỳn phn chia tại trại.

 

Ước mong nḥn được sự hưởng ứng đng đảo của quý vị.

 

Trn trọng kính chào.

 

Hamburg, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Ḥi Người Vịt Tỵ Nạn C̣ng Sản tại Hamburg

 

 

                                     Ban Đại Dịn Ḥi

 

 

                                            

Trại tỵ nạn tại Jenfeld Hamburg

 

http://www.danviet.de/cont/b3996-Dateien/image001.jpg