HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V

IBAN:DE75 2005 0550 1088 2109 33 ---  BIC: HASPDEHHXXX

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg -    Postfach 730380, 22123 Hamburg

______________

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=PnAPG_QjEvE

 

 

THÔNG BÁO HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo,

Kính thưa Quư Vị Lănh Đạo các Hội Đ̣an,

Kính thưa Quư Vị Đồng Huơng,

 

do sự cố ư,  tàn phá, đầu độc Môi Trường sống của con Người mà tập đoàn Formossa dưới sự điều khiển gián tiếp tàu cộng Bắc Kinh cùng với sự hổ trợ bán Nước Tài T́nh của nhóm lợi ích tập đoàn Cộng Sản CƯỚP Việt Nam.

Đa số Ngư Dân, Đồng Bào các vùng, Vũng Án, Nghệ An, Hà Tĩnh và trăi dài dọc theo bờ biển Việt Nam,trong những tháng ngày, giờ phút này tại Quê Huơng Việt Nam chúng ta, đang phải đối mặt với sự Tồn Vong của Gia Đ́nh và chính Bản Thân Họ.

V́ Sự Sống, v́ Môi Trường và Đại Họa mất Nước đang gần kề, Đồng Bào khắp Miền tại Quốc Nội trong những tháng ngày qua và sắp tới đây cố gắng đấu tranh đ̣i:

Lẽ Sống, Lẽ Phải cho Môi Trường, cho Dân Tộc Việt Nam.

 Nhưng mọi sự cố gắng Đấu Tranh này luôn bị khủng bố, đàn áp dă man và truy cản bất chấp thủ đoạn của bọn kịch cởm nữa thú, nữa người tập đoàn bán Nước đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong Tinh Thần Hiệp Thông Đấu Tranh cùng Đồng Bào Quốc Nội vào:

ngày thứ bảy 30.07.2016

phía trước thuơng hiệu SATURN Hauptbahnhof Hamburg (Mönckebergstraße, Freifläche vor Saturn)

từ 16:00 đến 17:00 giờ

 

Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg Đức Quốc sẽ tổ chức 1 buổi Hội Họp  Thông Tin (Versammlung unter freiem Himmel) đến Người Dân tại Địa Phương để lên án:

-Sự hủy diệt, tàn độc Môi Trường sống Việt Nam do tập đoàn Formosa gây ra.

-Phản đối hành vi xâm lấn trái phép Việt Nam

-Phản đối chính quyền bán Nước, tay sai chuột lắc cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo Hán cộng Bắc Kinh đàn áp Người Dân Việt Nam.

Và đ̣i:                                                                                   

-Formosa phải bồi thường thỏa đáng Người Dân về thiệt hại Môi Trường Sống

-Trung cộng phải chấm dứt ngay những hành vi xâm lấn trái phép Lănh Thổ, Lănh Hải của Việt Nam.

-Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt hành vi bán Nước, trả lại Quyền:

Tự Quyết, Tự Do, Dân Chủ cho Người Dân Việt Nam.

V́ thời gian quá cận, nếu được xin mỗi Quư Vị tham dự có thể tiếp sức thêm về h́nh ảnh như, cá chết hàng loạt tại bờ biển, Môi Trường bị tàn phá hay Plakat với: (A3 hay A4)

Formosa goes out Vietnam
Vietnam needs clean environment, not Formosa
Formosa stopp destroy  environment
Wir brauchen Grüne, nicht Formosa


Mọi thắc mắc xin liên lạc về:

Ô.  Nguyễn Đinh-Phúc

Mobile:      0176-4937 2467

Email:        dpnguyen@alice.de

 

 

Hamburg, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Trân Trọng


Hội Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hamburg

Ban Đại Diện Hội

 

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=PnAPG_QjEvE