HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flchtlinge in Hamburg e.V

HaspaKontoNr: 1088210933 - BLZ 200 505 50

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg

Postfach 730380, 22123 Hamburg

www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

******

THƯ MỜI THAM DỰ

T́T TRUNG THU

 

Thời gian:

16g30 - 19g00 - thứ bảy, ngày 08.10.2016

tại

Jenfelder Grundschule

Jenfelder Str. 252 - 22045 Hamburg

 

 

Kính gửi:      Quý đ̀ng hương tại Hamburg và các vùng phụ c̣n,

                   Các em/cháu thanh thíu nin thương ḿn,

 

Trung Thu là ṃt trong những ngày l̃ của dn ṭc, và trong tinh th̀n bảo t̀n văn hóa do tìn nhn đ̉ lại và phát huy nó tại xứ người, nay Ḥi Người Vịt TNCS tại Hamburg hợp sức với các đoàn th̉ trong Hamburg cùng t̉ chức NGÀY L̃ GIA ĐÌNH - T́T TRUNG THU nói trn.

 

Vì là ngày l̃ dn-ṭc, ngày vui chung của gia-đình, Ban T̉ Chức thành kh̉n ku gọi quý vị đ̣ng vin con em mình tham gia các tít mục trong chương trình văn ngḥ.

 

Tham dự chương trình văn ngḥ T́t Trung Thu, xin lin lạc trực típ với:

 

.Bi văn Thnh

Tel: 0176-822 56 227 - eMail: buithanh39@yahoo.de

 

Ngoài ra, mọi đóng góp làm quà cho các thíu nhi hay phụ giúp BTC trong chi phí t̉ chức xin quý vị gửi v̀:

 

Người nḥn/Emfnger:                        Verein Vietnam e.V

Nhà bank/ Bank:                                 Haspa

IBAN:                                                 DE75 2005 0550 1088 2109 33

Swiftcode:                                          HASPDEHHXXX

Mục đích/ Verwendungsyweck:             TrungThu 2016

 

 

Ban T̉ Chức kính mời quý đ̀ng hương xa g̀n đưa con em mình đ́n tham dự bủi l̃ này.

 

Sự hịn dịn đng đảo của quý vị là nìm tự hào chung của c̣ng đ̀ng chúng ta và là món quà tinh th̀n trn quý cho BTC.

 

Trn trọng.

 

Làm tại Hamburg, ngày 25.08.16

ḤI NGƯỜI VỊT TỴ NẠN C̣NG SẢN TẠI HAMBURG

 

 

BAN ĐẠI DỊN ḤI

 

 

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT

THỨ BẢY 08.10.2016

 

13g00 16g00

 

SINH HOẠT BAN CAO NIN

16g30 19g00

T́T TRUNG THU

19g00 19g30

RƯỚC ĐÈN TRUNG THU