LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN

tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức

 

Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge

 in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

 

Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

c/o   Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Berlin

                                           Mail: hoangml69@hotmail.comwww.lienhoinvtn.de

    

 

                                                                                                                        Berlin, ngày 03.12.2016

 

                                                    Thông  Cáo

 

Kính thưa quư Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

Kính thưa quư Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu

 

Nhân  kỷ niệm 68 năm ra đời bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền , Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin trân trọng kính mời quư vị đến tham dự buổi biểu t́nh và hội thảo

 

           Tại Berlin vào  Thứ Bảy  ngày 10.12.2016 từ 12:45giờ đến 23:00giờ

 

           Bao gồm:

·         Biểu t́nh trước Sứ Quán CSVN và tại Brandenburger Tor

·         Hội thảo tại nhà thờ St. Aloysius , Schwyzerstr. 1  13349 Berlin

 

           Chủ đề :  

·         Đ̣i  quyền tự chủ Quốc Gia chống lại sự xâm lược tàn phá Việt Nam của

                                                                                                                                      Trung Cộng

·         Hiệp thông với đồng bào miền Trung đ̣i  quyền  sống trong môi trường sạch  

·         Hiệp thông với chùa Liên Tŕ đ̣i  quyền tự do tôn giáo

 

          Chương tŕnh :

·         Từ 12:45giờ đến 13:30giờ: Biểu t́nh trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam

·         Từ 14:00giờ đến 15:30giờ: Biểu t́nh tại Brandenburger Tor

·         Từ 16:00giờ đến 17:00giờ: Liên Tôn cầu nguyện ḥa b́nh cho Việt Nam

                                                     tại Nhà Thờ St. Aloysius Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin

·         Từ 17:00giờ đến 18:00giờ : Cơm chiều do Liên Hội khoản đăi

·         Từ 18:30giờ đến 21:00giờ: Hội thảo tại Hội Trường Nhà Thờ St. Aloysius

·         Từ 21:00giờ đến khuya   :  Văn nghệ đấu tranh

 

          Trong phần hội thảo :

·         Luật Sư Bernhard Bannasch , đến từ Sächsischer Landtag Dresden , thuyết tŕnh về vấn đề  Gedenktafel für HCM  in  Moritzburg.

·         Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, đến từ Việt Nam , thuyết tŕnh về hiện trạng đất nước quê hương

 

Với tâm nguyện đấu tranh đ̣i hỏi  tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam chúng tôi chân thành  kêu gọi sự tham gia đông đảo ủng hộ nhiệt t́nh của quư  Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức .

 

 

TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm