Textfeld:                                                BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE

                                                 IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

 

                                                       Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

                                                c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin

                              E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

 

                                                 *******************************************

                                                                                                                   Ngày 28.02. 2017

                                                     LỜI KÊU GỌI

V/v : ủng hộ cuộc Tổng Biểu T́nh ngày Chủ Nhật 05.03.2017 trên toàn quốc Việt Nam Huế-Saigon-Hà Nội.  

Kính thưa quư vị lănh đạo Tôn Giáo,

Kính thưa quư Hội Đoàn, Đoàn Thể và  Tổ Chức chống Cộng tại Đức và Âu Châu,

Kính thưa quư thân hào nhân sĩ chống Cộng,

 

Để đáp  lời hiệu triệu  của Linh Mục Tađêo Nguyễn Văn Lư với „ Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc „ và để ủng hộ  cuộc Tổng Biểu T́nh trên toàn quốc Việt Nam, Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức  sẽ tổ chức một buổi biểu t́nh  :

trước  Ṭa-Thị-Sảnh Frankfurt,

Roemerberg 27 · 60311 Frankfurt am Main

từ 10.00 giờ đến 13.00 giờ ngày Chủ-Nhật  05.03.2017

Chúng tôi kính mời quư vị tham gia đông đảo cuộc biểu t́nh này,  hầu ủng hộ tinh thần đồng bào trong nước không quản ngại bạo lực đàn áp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam để đứng lên biểu t́nh ôn ḥa , đ̣i hỏi chủ quyền cho dân tộc Việt Nam , chống Hán Hóa và nô lệ Tàu Cộng , bảo vệ môi trường sống cho toàn dân Việt Nam.

Kính thư

TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

 

 

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V

IBAN:DE75 2005 0550 1088 2109 33 - BIC: HASPDEHHXXX

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg -- Postfach 730380, 22123 Hamburg

======== // =======

THÔNG BÁO

Kính gởi:   Quý đồng hương tại Hamburg và các vùng phụ cận,

                   Quý hội viên,

 

Đáp Lời Kêu Gọi của Liên Hội về cuộc biểu tình:

 

ng hộ cuộc Tổng Biểu T́nh ngày Chủ Nhật 05.03.2017

trên toàn quốc Việt Nam Huế-Saigon-Hà Nội.

 

Hội Người Việt TNCS tại Hamburg sẽ tham dự và kêu gọi quý vị cùng ủng hộ cuộc biểu tình do Liên Hội tổ chức nói trên tại Frankfurt.

Khởi hành lúc 2g30 sáng / Chúa Nhật 05.03.17

Trước siêu thị: NETTO

                                    Ahrensburger Straße 150  -  22045 Hamburg

Xin ủng hộ 20,-€/người

Mọi chi tiết xin liên lạc về Ban đại Diện Hội

 

Trân trọng.

 

Hamburg, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Hội Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hamburg

 

Ban Đại Diện Hội

 

Lê Ngọc Tùng

Tel: 0151-670 125 57 - eMail: thuongquavietnam75@hotmail.com

Bùi Văn Thành

Tel: 0176-822 562 27 - eMail: buithanh39@yahoo.de 

Dương Đức Hiếu

Tel: 0176-418 063 52 - eMail: hieutram2002@yahoo.de  

Nguyễn Đ́nh Phúc

Tel: 0176-493 724 67 - eMail: dpnguyen@alice.de

 

 

CÁC VIDEO LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 05.03.17

https://www.youtube.com/watch?v=U7dScLAijhk

Sợ mất ghế, Trần Đại Quang vội vă ra lệnh bắt Vũ Quang Thuận

- phong trào chấn hưng nước Việt [108Tv]

https://www.youtube.com/watch?v=RSBlya40T9U

Nóng: Lănh tụ cuộc Tổng Biều t́nh ngày 5/3/2017 Vũ Quang Thuận và trợ lư bị bắt cóc mất tích

https://www.youtube.com/watch?v=C2O040dPjXs

Vũ Quang Thuận bị nhà cầm quyền CSVN bắt cóc và Công bố di chúc

của Trung Dân Việt Thương

https://www.youtube.com/watch?v=Wlk4sOvbGiQ