HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V

IBAN:DE75 2005 0550 1088 2109 33 ---  BIC: HASPDEHHXXX

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg -    Postfach 730380, 22123 Hamburg

www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

 

******

THÔNG BÁO

 

GIỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

BẦU CỬ TÂN BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ 2017-2019

Lúc 16g30 - Thứ bảy, ngày 10.06.2017

Schule Jenfelder Strasse

Jenfelder Strasse 252 – 22045 Hamburg

 

 

 

Kính gửi:         Quư vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,

                        Quư vị Đại Diện các TChức, Đoàn Thể, Truyền Thông

                        Quư Hội Viên, Quư Đồng Hương

 

 Trích yếu:       1- Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương &

                        2- Đại Hội Đồng Thường Niên

                3- Bầu Cử :  Tân Ban Đại Diện Hội NVTNCS-HH

                Nhiệm Kỳ 2017-2019

 

Kính thưa quư vị,

 

hằng năm nhằm ngày mồng 10 tháng 3 Âm Lịch, khắp nơi nơi con dân nước Việt lại cùng nhau làm lễ tưởng nhớ đến Vua Hùng, người đã có công khai dựng ra nước Việt. Năm nay Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg sẽ cho tổ chức buổi lễ:

 

1- Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

2- Đại Hội Đồng Thường Niên

 

Sau buổi lễ Giỗ Tổ là buổi họp Đại Hội Đồng thường niên của Hội. Trong dịp nầy Ban Đại Diện sẽ báo cáo tổng quát những hoạt động trong hai năm qua cùng tình hình tài chánh của Hội và sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ phía cộng đồng.

 

Chiếu theo nội quy của Hội, cũng trong ngày nầy Ban Đại Diện đương thời cũng sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của mình và sẽ trao quyền lại cho Ban Tổ Chức Bầu Cử để thực thi cuộc bỏ phiếu chọn lựa

 

3-Ban Đại Diện mới cho nhiệm kỳ 2017-2019.

 

Trong tinh thần này, chúng tôi kêu gọi quý Hội-viên - nhất là các Thanh Niên - lập liên danh ứng cử tân Ban Đại Diện, trước thể hiện sự biết ơn của người đi trước đã sáng lập Hội, sau để tiếp tay gìn giữ Cộng Đồng NVTNCS tại Hamburg thương yêu của chúng ta.

 

Ghi danh / Thể thức

 

Ban Tổ Chức Bầu Cử :

 

Trưởng Ban Tổ Chức :   Ông Nguyễn Đức Liệu 

                                      eMail: ndlieu@googlemail.com

 

Kiểm soát viên :          Bà  Jeannie Ngôn Nguyễn

                                      eMail: tkngon@yahoo.de

 

Thư Kư :                        Ông Nguyễn Thanh Cường

                                      eMail: 1708-266@onlinehome.de

 

                                     

Thể Thức Bầu Cử và Ứng Cử :

 

*Ban Đại Điện Hội  được bầu theo thể thức Liên Danh, gồm tất cả bốn (04) người.

*Ứng Cử Viên phải là Hội Viên Hội NVTNCS-Hamburg.

*Ứng Cử Viên phải có sinh hoạt với Hội và phải có Địa Chỉ Chính tại Hamburg.

*Liên Danh Ứng Cử phải ghi tên nơi Ban Tổ Chức Bầu Cử đă nêu trên.

 

Thời hạn ghi danh:

Kể từ ngày ra thông báo này cho đến 24g00 ngày 04.06.2017

 

Thông báo này có giá trị kể từ ngày kư và sẽ mất hiệu lực kể từ ngày hoàn tất  xong việc bầu cử  Ban Đại Diện Hội NVTNCS-Hamburg nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 

Thay mặt cho Hội, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hãy nhín chút thời giờ đến tham dự buổi lễ nói trên, để chúng ta cùng nhau thắp nén hương dâng lên quốc tổ, cùng nhau ôn tưởng đến công đức của tiền nhân.

 

Trân trọng kính chào.

 

Hamburg, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg

 

 

                                     Ban Đại Diện Hội