CÁO PHÓ

Trong niềm thương tiếc, gia đình chúng tôi xin báo tin buồn

cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu:

 

Bà Phạm Thị Trúc

Pháp danh: Diệu Thanh

 

Sanh ngày 23.03..1946 – năm nhâm tuất

đã tạ thế vào lúc 14g20 ngày 03.06.2017

Tại bệnh viện Marienkrankenhaus – Hamburg

 

LỄ AN TÁNG

sẽ cử hành tại nghĩa trang Öjendorf Hamburg

Vào lúc 14g00 ngày 13.06.2017 tại Halle 3

 

Tang gia đồng kính báo.

 

 

Chồng:                Huỳnh Thế Mỹ

Em:                     Phạm Trọng Chánh, vợ và các con

 

Trưởng nữ:         Huỳnh Thị Uyên-Trang

Chồng:                Leonardo Lau

 

Thứ nam, vợ:     Huỳnh Tấn Kiệt  &  Du Ngọc Huệ        

Cùng các con

 

Cháu, vợ:            Đỗ Thạch Lân & Hoàng Thị Út

Cùng các con

 

Cháu, chồng:     Phạm Thị Phương Anh & Phạm Quang Vũ

Cùng các con

 

Cháu:                  Phạm Thị Quỳnh Như

Chồng và các con

 

Cháu:                  Phạm Quốc Phú

 

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU