HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V

Haspa KontoNr: 1088210933 - BLZ 200 505 50

Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg

Postfach 730380, 22123 Hamburg

www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

******

 

01.07.2017

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

tại

Jenfelder Grundschule

Jenfelder Str. 252 - 22045 Hamburg

 

 

13g00 - 16g00

SINH HOẠT BAN CAO NIÊN

Sinh hoạt của ban Cao-niên (quư cô chú từ 55t trở lên).

Sinh hoạt gồm có:

Thông báo những luật lệ tại CHLB Đức vừa hay sắp thay đổi

Tin tức tổng quát khắp nơi - nhất là nơi quốc nội

Chia xẻ cách sống khỏe mạnh

Tiệc trà thân mật

 

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với:

 

Ông Cao Đức Tài       040 / 4105773

Ông Khánh Tel.      040 / 654 91616

Ông Hiệp Tel.        040 / 669 5222

 

 

Nhóm GT (Gymnastik & Tanzen)  

miễn lệ phí và không giới hạn lứa tuổi.

http://danviet.de/cont/b4037-Dateien/image003.jpg

  

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với

Anh Dũng hoặc Kiêm Ngôn

qua số điện thoại: 0176/57401844 /  hoặc email tkngon@yahoo.de