An den Verein fr vietnamesische Flchtlinge in Hamburg e.V.

Sehr geehrte Vietnamesinnen und Vietnamesen,

liebe Freunde,

 

es war ein ganz wunderbares Fest, das wir dank Ihrer Mitarbeite und Vorbereitung haben feiern knnen. Dafr danke ich allen,  die mitgemacht haben, von ganzem Herzen, auch im Namen meiner Frau und der Mitglieder von den GRNHELMEN e.V. und von Cap ANAMUR.

 

 

Kính gửi Ḥi Người Vịt Tỵ Nạn C̣ng Sản tại Hamburg,

Kính gửi các anh chị em Vịt Nam,

Các bạn thn ḿn,

 

Đại Ḥi vừa qua tḥt tuỵt vời, và chúng ta được ăn mừng ṃt Đại Ḥi t́t đẹp như ṿy là do sự chủn bị chu đáo của quý vị.

Ti xin chn thành cảm ơn t́t cả các anh chị em đã cùng góp cng sức đ̉ t̉ chức Đại Ḥi vừa qua, ti cũng mạn phép thay mặt Phu-nhn của ti và Ủy Ban Cap Anamur, Ủy Ban Gruenhelmen e.V thành tm cảm ơn anh chị em.

 

 

Ganz herzlich dankt Ihnen

Ihr Dr. Rupert Neudeck

Kupferstr. 7

53842 Troisdorf

 

 

 

THƯ H̀I M

TS RUPERT NEUDECK

 

 

Sehr geehrte Frau Christel Neudeck und sehr geehrter Herr Dr. Rupert Neudeck,
 
vielen Dank fr Ihre Liebesmail. Ich denke, wir - die Vietnamesen - haben zu danken.
Anlass dieser Mail mchte ich mich im Namen unseres Vereines  bei Ihnen herzlichen danken. Dafr dass Sie uns das Vertrauen schenkten, das so wichtige Fest mitgestalten zu drfen.


Es war uns, der Verein der vietnamesischen Flchtlinge in Hamburg, eine groe Ehre. Viel herzlichen Dank. Und wir hoffen, wir werden Ihr Vertrauen in Zukunft weiterhin genieen knnten.

 

Kính thưa Bà Christel Neudeck, kính thưa Ts Rupert Neudeck,

 

Chúng ti thành tm cảm ơn lá thư ŕt tình cảm của ng. Chúng ti nghĩ, tḥt ra, người Vịt Nam chúng ti mới là người nói lời cảm ơn.

Nhn cơ ḥi này, ti xin mạn phép thay mặt Ḥi Người Vịt TNCS tại Hamburg ngở lời chn thành cảm ơn ng đã tin tưởng cho chúng ti được phép cùng được t̉ chức ṃt Đại Ḥi mang t̀m vóc quan trọng này.

Đy là danh dự cho Ḥi Người Vịt TNCS tại Hamburg của chúng ti.

 

Chúng ti ước mong ṽn sẽ được ng tin tưởng trong tương lai.

 


Trn trọng.

Hochachtungsvoll.
 


NgocTung  Le