http://nguyentran.org/NhatLung/Decorations6/QLVNCH_logo.jpg

 

NGHỊ QUYẾT ACR 63

VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

 

Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63

 

Đệ tŕnh bởi Dân Biểu MansoorDân Biểu Solorio

(Đồng Tác Giả bởi Thượng Nghị Sĩ Correa)

 

Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63 - Liên quan đến các Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

TÓM LƯỢC CỦA ỦY BAN CỐ VẤN LẬP PHÁP

 

ACR-63, Mansoor. Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Đây là một biện pháp công nhận ngày 19 tháng 6 năm 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đă hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người c̣n sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến.
 
XÉT RẰNG, Từ năm 1961 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam đă mang lại sự thiệt hại cho khoảng 250.000 sinh mạng chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa và 58.000 chiến binh của quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ cho sự tự do; và

 

XÉT RẰNG, hơn 300.000 quân nhân của quân lực Hoa Kỳ và hơn 350.000 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa đă bị thương; và


XÉT RẰNG, Sau sự sụp đổ của Sài G̣n vào ngày 30, Tháng Tư, năm 1975, hơn 250.000 Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Ḥa đă bị tù đày tại các trại cải tạo, nhiều người đă bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20.000 đă chết trước khi được thả về; và

 

XÉT RẰNG, hàng ngàn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa hiện cư trú tại Hoa Kỳ và tham gia vào các sinh hoạt yểm trợ bởi các cựu chiến binh Mỹ, bao gồm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, và hiện nay có khoản 100.000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa đang sinh sống tại tiểu bang California; và

 

XÉT RẰNG, Tất cả các cựu chiến binh đă từng sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để tranh đấu cho tự do đáng được vinh danh cho những phục vụ cao cả của họ trong cuộc chiến Việt Nam và cho những đóng góp mà họ cung cấp cho Hoa Kỳ như là công dân Mỹ, và đó là ư định của Tiểu Bang California để vinh danh sự hy sinh, ḷng nhiệt thành, sự cống hiến, và ḷng can đảm của tất cả mọi người đă chiến đấu bảo vệ cho sự tự do của Việt Nam Cộng Ḥa; và

 

XÉT RẰNG, Tiểu bang California công nhận tầm quan trọng đằng sau những nguyên tắc tự do cá nhân trong một nền xă hội luôn quan tâm đến nhân quyền và phẩm giá con người và tham gia với các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa trong các nỗ lực để chỉ định ngày 19 tháng 6 là một ngày tưởng niệm đến quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam là những người đă chiến đấu bên nhau cho những lư tưởng và các giá trị của nền dân chủ; bây giờ, do đó, quyết định là
 
Quyết định bởi Hạ Viện của tiểu bang California, cùng đồng thuận bởi Thượng Viện, rằng Quốc Hội công nhận ngày 19 tháng 6, 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đă hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người c̣n sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến; và có thể là hơn nữa.


Quyết định, rằng Tổng Thư Kư của Hạ Viện truyền bản sao của bản Nghị Quyết này đến tác giả dùng để tùy nghi phân phối.

 

========= // =========