TRẠI TÙ BINH PHÚ-QÚC

THỜI VNCH

 

Xem xong sẽ hiểu tại sao lại c cu Ni lo như vẹm v bịa đặt trắng trợn của Cộng sản Bắc Việt .

1- Trại t binh Ph Quốc 1973: tan cảnh khu trại giam.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0011.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image002.jpg?w=468&h=364

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0031.jpg?w=468&h=364

Hng ro kẽm gai bảo vệ xung quanh trại kỷ luật.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0041.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image005.jpg?w=468&h=354

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0061.jpg?w=468&h=350

Trại t binh Ph Quốc lc chiều tối với đn chiếu sng an ninh.

 

2- Qun cảnh v hng ro an ninh bảo vệ khu Tn Sinh hoạt
v khu t binh cốt cn.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image007.jpg?w=468&h=348

 

3- Thp canh :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image008.jpg?w=468&h=626

 

4- Khu lưu trữ , quản l hồ sơ cho tất cả t binh lc nhập trại .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0091.jpg?w=468&h=366

 

5- T binh vc đang ngồi xếp hng chờ được phn loại trước khi nhập trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image010.jpg?w=468&h=364

 

6- Qun cảnh đang kiểm tra vật dụng c nhn của t binh
trước khi nhập trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0111.jpg?w=468&h=364

 

7- T binh vc mang cc đồ tiếp tế mới nhận được vo trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image012.jpg?w=468&h=345

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0131.jpg?w=468&h=361

 

8- Mền v chiếu đang được chuyển v trại cho những t nhn mới

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image014.jpg?w=468&h=362

 

9-T binh vc đang học v lm việc tại khu dạy nghề
v may đồ bn trong trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0151.jpg?w=468&h=363

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0161.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0171.jpg?w=468&h=625

 

10-Tự cung , tự cấp từ nguồn nguyn liệu c sẵn ,
t binh vc đang trổ ti lm dp ru.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0181.jpg?w=468&h=350

 

11- Xưởng g , rn , hn :
lm chn giả cho cc trại vin khc bị thương tật .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0191.jpg?w=468&h=621

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0201.jpg?w=468&h=627

 

12- Xch nước giếng , phục vụ sinh hoạt c nhn .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0211.jpg?w=468&h=625

 

13- Phn loại c cc loại cho nh bếp :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image022.jpg?w=468&h=625

 

14-T binh vc trong giờ giải tr :
Với trận tc cầu ho hứng v cc cầu thủ rắn chắc, khỏe mạnh

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image023.jpg?w=468&h=349

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image024.jpg?w=468&h=347

 

15- Cưa cy ngoi ro cho xưởng gỗ trong trại :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image025.jpg?w=468&h=348

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image026.jpg?w=468&h=348

 

16- Sửa chữa đường s khu vực vng quanh trại giam

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image027.jpg?w=468&h=348

 

17-Một t binh đến trnh diện để khm bịnh.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image028.jpg?w=468&h=352

 

18- Tim ngừa dịch bệnh :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image029.jpg?w=468&h=363

 

19- Cc Bc sĩ qun y
đang khm bệnh cho 1 t binh vc bị cụt chn

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image030.jpg?w=468&h=348

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image031.jpg?w=468&h=366

 

20- Ở một giường bệnh khc:
Cc BS đang chuẩn bị chm cứu cho một t binh.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image032.jpg?w=468&h=350

 

21- Cc t binh đang chữa bệnh trại Bin Ha
trong trại t binh Ph Quốc ăn cơm cng nhau ngay tại giường của họ.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image033.jpg?w=468&h=364

 

22- Nghĩa trang t binh bn ngoi trại t :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image034.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image035.jpg?w=468&h=622

 

23- Trại Tn Sinh Hoạt XI nơi giam giữ cc t binh cốt cn của vc .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image036.jpg?w=468&h=347

 

24- Một nhm t vc đang chăm sc vườn hoa bn trong trại

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image037.jpg?w=468&h=350

 

25- Một t binh trẻ đang khoe chiếc khăn tự thu của mnh.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image038.jpg?w=468&h=626

 

26- T binh trong trại Tn Sinh Hoạt
ma ln gip vui cc bạn t dịp Tết :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image039.jpg?w=468&h=350

 

27- ng Địa v Ln tự chế tạo

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image040.jpg?w=468&h=620

 

28- Diễn kịch , ht tuồng gip vui cho cc bạn t

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image041.jpg?w=468&h=348

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image042.jpg?w=468&h=365

 

29- Một buổi kiểm đếm cc trại vin ở trại số 10 :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image043.jpg?w=468&h=352

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image044.jpg?w=468&h=350

 

30- Kiểm tra vật dụng của c nhn trước khi nhập trại

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image045.jpg?w=468&h=625

 

31- T binh csbv đang chuyển qua 1 trại mới.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image046.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image047.jpg?w=468&h=621

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image048.jpg?w=468&h=348

 

32- Nhm QC tiến vo trại t binh để kiểm tra an ninh.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image049.jpg?w=468&h=348

 

33- Thng đồ của mỗi t nhn

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image050.jpg?w=468&h=349

 

34- Những l thư thăm t của người nh
m một t binh đ nhận được.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image051.jpg?w=468&h=347

 

35- Nhật k trong t v một số đồ nghề
tịch thu được của trại vin

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image052.jpg?w=468&h=350

 

36- Một đường hầm vừa bị lực lượng QC
pht gic trổ ra ngay bn ngoi khu nh

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image053.jpg?w=468&h=626

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image054.jpg?w=468&h=625

 

" Ṃt vài tíc núi trong các dĩn đàn Internet " :

Gi g mấy người t cải-tạo được 1 phần trăm như bọn t-binh cộng-sản th ơn đoỏng, ơn boc biết bao.

Bọn cộng-sản ngy nay vẫn cứ ngoc miệng chửi chế-độ ngục t thời VNCH l gh-rợn, l địa-ngục trần-gian.

Sự thật vẫn mi mi l sự thật. Những tấm hnh trn đ thay cho ngn lời ni. VNCH qu ngy-thơ trong chiến-tranh tuyn-truyền lắm vậy !

________________________________________________________

YA-Sưu t̀m Internet