BAN TIN CUA TAP CHI DAN VAN

DANVAN MAGAZINE

POSTFACH 50 01 62

44871 BOCHUM – GERMANY

Email: tapchidanvan@yahoo.de

http://tapchidanvan.wordpress.com/

======================//=======================

Được một người bạn net chuyển tin tức này, xin kính chuyển để cùng đề pḥng Tôn Giáo Vận của Việt Cộng

===========================================

Yêu cầu tất cả các đồng chí giúp cho đương sự ḥan thành nhiệm vụ!

http://img199.imageshack.us/img199/1158/bui20hong20quanggcn.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/6449/thichthongkinh3.gif
http://img535.imageshack.us/img535/4048/thichthongkinh2c.gifhttp://img98.imageshack.us/img98/7909/thichthongkinh2b.gif
http://img85.imageshack.us/img85/6402/thichthongkinh2.gifhttp://img39.imageshack.us/img39/8863/thichthongkinh1b.gif
http://img88.imageshack.us/img88/835/thichthongkinh4.gif
http://img20.imageshack.us/img20/4022/thichthongkinh4b.gif

 

======================================================================