Subject: MISSING DAUGHTER - PLEASE HELP - CẦU XIN CÁC BẠN GIÚP FORWARD EMAIL NẦY MỌI NƠI - MUÔN NGÀN ĐA TẠ VÀ MANG ƠN CÁC BẠN
To: "Bao Cang Tang" <

chatimcon@gmail. com>
Date: Sunday, November 8, 2009, 1:20 PM

 

Missing Daughter

 

 

Searchmissing Daughter

  

 

 H́nh chụp hơn 25 năm, trước khi bé Bích Hằng bị cướp Thái Lan bắt giữ

Sex: Female

Birthday: March 13, 1971

Hometown: Thất lạc trong hiện tại, sinh tại, Can Tho, Vietnam

Parents: Tang Bảo Can, Thái Thị Loan    

Siblings: Tang Đức Khánh

   

Bé Bích Hẳng bị thất lạc từ năm 1984, 14 tuổi, cho đến nay.  Thời mới sanh, c̣n nhỏ, bé Bích Hằng có mang một đóm nâu trên đùi chân phải (a brown birth mark on top of right thight)

 

Nếu Bích Hằng c̣n sống th́ năm nay được khoản 39 tuổi. Bị cướp Thái Lan bắt khi vượt biên, lúc 14 tuổi, từ 1984 cho đến hiện tại, vẩn c̣n thất lạc. Có lẽ sinh sống tại Thái Lan hoặc một nơi nào khác. Đă xa gia đ́nh và cha mẹ hơn 25 năm qua.
Cầu xin các bạn, mọi người giúp chuyển link Facebook nầy đến mọi nơi qua mạng Facebook.

http://www.facebook .com/profile. php?id=100000505 530568&ref=nam

 

mong rằng Bích Hằng sẽ được đoàn tụ với gia đ́nh trước khi ngày cha mẹ qua đời. Muôn ngàn đa tạ và mang ơn các bạn. 

        Email: chatimcon@gmail. com

       : tangbaocan@gmail. com

Mobile Number: 714 487 4241

Other: 714 839 1587

Current Address: Unknown

Website: http://www.youtube. com/watch? v=7QcB0HfH- ...