TÌM NGƯỜI THÂN

 

Bà Nguyễn Thị Trường t́m con là NGUYỄN VĂN LUÂN, tên ở Việt Nam là TRẦN VĂN HOÀNG, sinh năm 1961.

            Lư do anh rời khỏi Việt Nam: do gia đ́nh mất tài sản, việc học không thể tiếp tục được nên mới ra đi rời khỏi Việt Nam.

            Đi ngày 20/10/1985 ở băi Lam Sơn Vũng Tàu. Được tàu Đức vớt đem về đảo Philipin rồi đăng kư qua Tây Đức ở với tên NGUYỄN VĂN LUÂN sinh ngày 05-12-1966, khi mới qua anh từng dạy tiếng Đức cho người Việt di cư.

 

            Có Cha là: TRẦN HỮU HẠNH, Mẹ là NGUYỄN THỊ TRƯỜNG. Ở Việt Nam c̣n 8 người em:

                        Trần Thành Vinh.      Sinh năm: 1963

                        Trần Ngọc Mỹ.           Sinh năm: 1970

                        Trần Hữu Phú.           Sinh năm: 1972

                        Trần Thị Ân.               Sinh năm: 1972

                        Trần Thị Mến.            Sinh năm: 1974

                        Trần Hữu Trọng.                 Sinh năm: 1975

                        Trần Văn Quân.                  Sinh năm: 1977

                        Trần Thị Thu Thảo.   Sinh năm: 1980

                        Có 1 chị ở Úc (Australia) tên: Trần Bạch Mai

 

            Thơ cuối cùng nhận được ở Việt Nam là ngày 17/01/1999. Nơi gởi: Nguyễn Văn Luân, Woellmerstr. 34 - 2100 Hamburg 90 - W. GERMANY. Đă nhiều năm không có chỗ ổn định.

            Đă từng làm hồ sơ hồi hương nộp ở Đức khoảng năm 1999, nhưng chính quyền Việt Nam từ chối không cho hồi hương, nên thất lạc tin tức và địa chỉ từ đó cho đến nay.

            Quư vị nào có thông tin của anh: NGUYỄN VĂN LUÂN (Trần Văn Hoàng), xin liên lạc địa chỉ của gia đ́nh hiện nay: 175 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM:

                 Số điện thoại liên lạc: 0084.8.3744 4282

Em PHÚ:            09 4950 5152

Em TRỌNG:       09 1942 9397

Em QUÂN:                   09 0773 7304, email vanquan1310@yahoo.com

Em THẢO:          09 8404 0848

 

Gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cám ơn và hậu tạ.

 

 

================================================