Phật Giáo Định Hướng XHCNVN,

bài học tang thương máu-lệ suốt 70 năm mà nay vẫn chưa phai


 
Thích Tánh Hải

 


 
Không thể có ở bất cứ nơi nào trong tàng thư Phật giáo, trong Đại Tạng Kinh nhà Phật để t́m thấy dấu tích về một loại h́nh giáo lư quay lưng trước khổ đau của đồng loại; Cũng không thể t́m đâu ra loại h́nh văn học thánh giáo để tư duy con đường đi đến giác ngộ bằng sự vô cảm trước sự thống khổ của chúng sinh.


 
Trái lại, con đường của Đạo Bồ tát để bước lên quả Phật là phải xả thân cứu đời, lấy cứu khổ, độ sinh trang nghiêm Thánh đạọ Ta hăy nghe lại một đoạn kinh Phật: "... Cây thọ vương Bồ Đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: Tất cả chúng sinh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước Đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sinh th́ có thể trổ bông Bồ tát Trí Tuệ và kết thành quả Phật toàn giác... Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sanh” (kinh Hoa Nghiêm, Phẩm phổ Hiền Hạnh Nguyện).


 
Thế nhưng ngày nay có không ít kẻ h́nh tướng Tăng Bảo mà tâm pḥ Ác Quỉ, luôn miệng cổ vơ loại h́nh học thuyết thuần tuư ... nọ kia theo kiểu "mũ ni che tai”, mặc cho hơn 80 triệu đồng bào đang bị đoạ đày dưới ách bạo tàn XHCNVN.


 
Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN, bài học lịch sử Tang Thương Máu-Lệ suốt hơn 70 năm qua (1930-2007) đến nay nó vẫn chưa phai trong tâm thức hằng trăm triệu con người trên thế giớị. Thế nhưng, cầm cờ chạy hiệu, mở đường cho CS phá Phật, đánh Sư đó là Nhóm Tăng Ni VN hải ngoại do nhóm "tứ quái”: Minh - Ba - Siêu - Đạt (Thích Minh Tâm, Thích Quảng Ba, Thích Nguyên Siêu, Thích Bổn Đạt) cầm đầu, họ đă lừa dối Tăng Ni mà bán đứng cho CS qua chiêu bài Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN với âm mưu xoá tên GHPGVNTN ḥng nhuộm Đỏ toàn dân Việt nhằm kéo dài sự thống trị con người theo hướng phi nhân vô đạọ Bài học Tôn giáo Hoà hợp XHCN nói trên có thể h́nh dung qua 3 nét chính:


 
1. Con bài "Tu hành thuần tuư”, chiến lược tách quần chúng ra khỏi GHPGVNTN của CS.
 
Sau vụ Nhất Hạnh, Âm mưu một cuộc "Đảo Chánh” GHPGVNTN không thành, XHCNVN chuyển sang chiêu thức mới: Con bài "tu hành thuần tuư”. Chiều thức nỗi bậc trong chiến lược nầy đó là mô h́nh: tín ngưỡng thuần tuư... XHCN, theo đây,Hồ tặc ngồi chểm chệ dưới trướng Đại Nam Quốc Tự - là mô h́nh thí điểm của nhà nước. Theo mô h́nh nầy, HCM với Đức Phật chung bàn, tín ngưỡng thuần tuư XHCN là thế đó (xem thêm: Đại Nam Quốc Tự, mô h́nh vun thân của CS). Có điều nên biết là người sáng lập Đại Nam Quốc Tự B́nh Dương , B́nh Dương lại là một cán bộ cao cấp CS về hưụ Theo người biết chuyện th́ ông Giám đốc Đại Nam Quốc Tự, B́nh Dương là người được đảng chỉ định, (dĩ nhiên được đảng vung tiền ra đầu tư, số tiền xây dựng lên đến 3 ngàn tỉ đồng VN) trong vai kinh tài cho đảng.


 
Loại h́nh cán bộ cao cấp làm kinh tài cho đảng, điều nầy không c̣n xa lạ với nhiều ngườị.  Như chúng ta biết, sau chiến tranh Tây Nam Viê.t-Miên 1979, do áp lực quốc tế, CSVN đành phải rút quân chiến trường Campuchiạ Hà Nội đă có kế hoạch đường dài, cài cấm cán bộ lại trên đất Miên. Tất cả đều biết nói tiếng Miên, biết ăn mấm bồ-hóc (loại đặc sản của dân Miên, như mấm tôm ở Bắc hay mấm ruốc ở Nam vậy). Ngày nay hơn 2 phần 3 giám đốc công ty, xí nghiệp, khách sạn tại Nam Vang đều là Thủ trưởng, sĩ quan quân đội được biệt phái sang làm kinh tế, họ đều do Hà Nội điều khiển từ xa cả.


 
Pháp nạn diễn ra không ngừng nghĩ từ hơn 30 năm qua (1975-2007), ngày nay, cơn bảo pháp nạn tuy đă lắng mà chưa dịu, giảm mà chưa dứt và hiện tượng bùn phát có thể bùn lên bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà có không ít kẻ ngây ngô đến không tưởng khi họ tham gia, cổ vũ người khác tham gia vào chiến dịch tu hành thuần tuư theo hướng tôn giáo vận CS để phó mặc cho XHCN đánh phá Sư Tăng, chùa-Viện theo kiểu "mặc ai khốn khổ, miễn ḿnh ấm yên”.


 
Kêu gọi Tu hành thuần tuư trong mùa pháp nạn, thật là lạ chưa ... Ai đời nhà cháy không lo chữa lại đi trang trí nội thất, thật là vớ vẫn đến hoang tưởng hết chỗ nói.


 
Chính v́ thế, mọi h́nh thái kêu gọi Tu hành thuần tuư, làm văn hoá giáo dục thuần tuư, xa rời đấu tranh giải trừ pháp nạn với quốc nạn, đó chính là "cái loa” tôn giáo vận, cái kiểu tuyên truyền của đảng CS. Một mặt họ mở ra chiêu bài làm văn hoá giáo dục thuần tuư; mặt khác bằng nhiều loại h́nh họ răn đe quần chúng, tách tín đồ ra khỏi tôn giáo. Cho nên, phải nói rằng tu hành thuần tuư kiểu XHCNVN là góp phần biến thể tôn giáo mà từ biến thể đến huỷ thể cũng không bao xa. Bài học Sư Thầy được vinh danh lên hàng "kiện tướng làm phân” (... Ngày nay sự nghiệp pḥ cách mạng; Nhà Sư "kiện tướng đội làm phân”); hay hiện tượng Sư Bà nghiện rượu (... Tôm bay, rán mỡ "xơi” lưng chảo; Rượu đế ngâm trăn nín cả ṿ), hay "Sư cụ đảng viên” (... Ăn cơm của Phật, ông phản Phật; Làm việc nhà ma ông theo ma) được ghi lại qua tâp Thơ Trong Tù của Hoà thượng Thích Quảng Độ, qua đó cho thấy đôi điều Hội chứng tu hành thuần tuư XHCN đó mà.


 
2. Kêu gọi Hoà hợp XHCN, một loại h́nh Kẻ cướp kêu gọi từ bị Kêu gọi Hoà hợp XHCN, đó thực chất là một loại h́nh kẻ cướp kêu gọi từ bi.  Có ai đời trông chờ đứa đốt nhà đến chửa cháy bao giờ? Nh́n lại, hoàn cảnh chính trị xă hội nào đă đẻ ra chiêu bài hoà hợp XHCN? Xin thưa đó là kể từ sau khi CS Liên Xô rồi Đông Âu sụp đỗ, CS quốc tế không c̣n, nhất là những năm 1992 CS Viêt Nam đang đứng bên bờ vực giải thể. Lúc bấy giờ CSVN kêu gào trong ngoài nước hoà hợp XHCN. Điều đó cho thấy, khi nào CSVN sắp giẫy chết th́ họ kêu gào người dân, gơ cửa tôn giáo kêu gọi hoà hợp XHCN; Trái lại vào những năm 1975 khi CS cờ thắng trong tay th́ cả nước phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, biển Đông làm mồ chôn chung của hơn nữa triệu đồng bào, núi rừng Tây Nam VN là nơi vùi lấp những nấm mồ hoang vô chủ. Những năm 1975, khi CS cờ thắng trong tay là liền sau đó có đến những 85 vụ đàn áp, đánh phá giết hại thành viên Giáo hội được thống kê, kháng nghị lên nhà nước; kỷ niệm 30 năm pháp nạn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ năm 2005 vừa qua đă cho danh sách bước đầu có 22 Thánh tử đạo, riêng vụ án 12 Tăng Ni Thiền viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ tự thiêu cùng lúc là một điển h́nh rơ nét nhất. Khi mà XHCN đang thời cao ngạo, nó cuồng ngông theo kiểu: "Thằng trời đứng sang một bên; Để cho thuỷ lợi tiến lên thay trời” th́ lúc đó họ có lắng nghe tiếng kêu bi thương trầm thống của con dân để nói chuyện Hoà hợp hay không? Sau 1975 khi Hoà thượng Thích Đôn Hậu, Chánh thư kư, xử lư Viện Tăng thống GHPGVNTN cùng với Hoà thượng Thích Trí Thủ dẫn đoàn Viện Hoá Đạo xin tiếp kiến nhà nước để bàn việc Thống Nhất Phật giáo 2 miền Nam Bắc th́ từ Nguyễn Văn Hiếu (bộ trưởng Bộ Văn hoá); Mai Chí Thọ (bộ trưởng bộ nội vụ) đến Ông Quang Minh (cán bộ chấp pháp bộ nội vụ) cho đến ông Huỳnh Châu Sổ (Phó thanh tra TW nhà nước), tất cả họ đều cùng một bài bản, một cung đàn, một giọng điệu mà qua lời Mai Chí Thọ, ta nghe lại ông Thọ nói: "các thầy chỉ có 2 con đường, một là theo hai là chống ... mà không có con đường thứ ba”. Mà chống nhà nước XHCN vào những năm 1975-80 th́ số phận ra sao, ai cũng biết rồi.  Ấy thế mà CS lại đẫy GHPGVNTN vào tận chân tường như thế. Lúc thời đang lên, thế đang tḥnh th́ XHCNVN đối đải với GHPGVNTN là như thế đó.


 
Bấy giờ có thấy bộ mặt thằng đỏ, con đen nào kêu gọi Phật giáo, kêu gọi toàn dân hoà hợp XHCN đâu. Sự bố láo của CS cho thấy, khi đă qua rồi cái thời họ từng Ở hầm, Đi rừng, Ngủ vơng, Ăn đêm, th́ chả c̣n thấy đứa cán cưa, cán mác nào kêu gọi hoà hợp XHCN cả. Thế nhưng nay, XHCN Thời suy, Thế cùng, Lực kiệt th́ họ kêu gào như bố mẹ mới chết chưa chôn mà xin hoà hợp với kiều bào nước ngoài để mong cứu vớt họ; rồi quay sang van xin GHPGVNTN từ bi với họ như lời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói với Hoà Thượng Thích Huyền Quang vào năm 2005 tại Hà Nội vậy.


 
Cho nên Kêu gọi Hoà hợp XHCN, một loại h́nh kẻ cướp kêu gọi Từ bi, vậy thử hỏi có tin được không??


 
3. Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN, Bài Học Tang Thương Máu-Lệ Suốt 70 Năm (1930-2007) Mà Nay Vẫn Chưa Phai Bài học lịch sử đau thương của Phật giáo Hoà hợp với CS cho thấy: Thượng toạ Thích Mật Thể (Huế), tham gia Đại biểu Quốc hội nước VN Dân Chủ Cộng Hoà năm 1946; là nhà tôn giáo-Phật giáo Nhất Hạnh lên TV VC ca ngợi tự do tôn giáo cận đại mở đường tiên phong theo ngọn cờ Hoà hợp CS. Thế nhưng Hoà hợp CS đă đưa đến hệ quả là Thượng toạ Thích Mật Thể đă chết một cách ám muội trong ṿng kiểm soát của CS, tang thương ngày ấy đến nay vẫn c̣n là ẩn số chưa được giải mă.


 
Thậm chí một thiên tài như Tâm Minh-Lê Đ́nh Thám mà khi sống dưới gầm trời XHCN, Bắc VN th́ tài năng kia cũng đành chôn xuống mồ sâu.


 
Một Thích Trí Độ tự lừa dối ḿnh rằng:"từ ngày được ánh sáng Mác Lê soi đường, tôi mới rơ con đường ḿnh đi”, bưng bợ CS như thế để mong Hoà hợp với CS mà được cơm thừa, canh cặn ǵ đâu hay là một nhà lănh đạo Phật giáo XHCN vào Nam thăm hữu nghị Phật giáo trong Nam mà cả đến chiếc áo Nâu Ṣng cũng không có để phải bay ra trước cộng đồng Phật giáo trong Nam về một h́nh ảnh Sư Tăng XHCN thật thảm thương đến vô bến, vô bờ.


 
Rồi một Thích Trí Thủ, mở đường Thống Nhất Phật giáo theo định hướng XHCN; Là người năng nỗ trong Hoà hợp XHCNVN. Ngài đă bị BỨC TỬ, chết tức tưởi trong bệnh viện V́ Dân, Saigon bởi bàn tay sát nhân CS; 2005 rồi 2007, Gánh hát bội Làng Mai về VN trong vai "Lê Lai cứu chúa”. Ví như kế sách xoá tên GH{GVNTN thành công, th́ tiếng là Nhất Hạnh xoá GHPGVNTN, ông nhà nước có can chi đâu nào?  Bằng như việc không thành th́ Hạnh-Phượng của Mai Thôn phải cháy tiêu sự nghiệp xế chiều c̣n lại trong niềm thương hại của nhiều người. Xét cho cùng, biến cố Mai Thôn Hạnh-Phượng chính do Hà Nội xuống tay. Hơn 40 năm lăn lộn chính trường thế giới thế mà sự hiểu biết kia không đủ để Nhất Hạnh lớn khôn hơn để đến nỗi Quách Thị Tam Thê đă phải trải ḷng thương tiếc vô hạn qua bài: Nhất Hạnh, một ḍng sông đă chết. Cũng do từ Hoà hợp XHCN mà hào quang Nhất Hạnh thời Phương Bối Am thưở nào, nay đă tắt lịm, sau chuyến về VN 2005, 2007 chỗ tôn vinh Nhất Hạnh trong ḷng Tăng trẻ giờ đây phải đành tan lơang theo điệu:


 
Hít vào: hận không nguôi;


Thở ra: cháy hết rồi.


 
Nói cho cùng, Hoà hợp với CS là góp phần đưa Phật giáo đến diệt vong.


 
Hoà hợp XHCN là một loại h́nh lừa bịp, áp đặt mà kèm theo nó là những loại h́nh khủng bố-Gian manh-thâm độc; Mượn tay giáo gian Thân Hữu Già Lam, CS đánh lừa con người vào tṛng Hoà hợp XHCN thiên đường hoang tưởng để đảng-Mác thống trị con ngườị Trong chúng ta, nếu chẳng may rơi vào bẫy rập Hoà hợp XHCN th́ bài học kia phải trả bằng máu, đánh đổi bằng cả cuộc sống tan thương, cuộc đời máu lệ cho những ai nhẹ dạ, cả tin CS. Hội chứng dân oan cả nước ngày nay cũng thế. Dân oan là ai? Là những người đă từng đem thân làm lá chắn cho cộng đảng trước mưa bom của giặc ngoại xâm; là những người thoát ly gia đ́nh, đem thân phục vụ Bác và Đảng với đầy cả huân chương, mề đay làm chứng tích cho sự hy hiến vô bờ. Thế mà nay những thứ đó đă trở nên vô nghĩa, chỉ c̣n cách vứt bỏ nó xuống cống rănh, hầm phân mà thôi.  Dân oan đi khiếu kiện là họ c̣n xót lại chút niềm tin vào đảng, nhà nước, thế mà thật bất hạnh cho họ v́ đă gởi trọn niềm tin vào một đảng...cướp, cướp đất, cướp nhà để họ phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà nhà nước chẳng có chút đoái hoàị Thôi! đă hết rồi cái thời tụi bây đă từng Ở hầm, Đi rừng, Ngủ vơng, Ăn đêm, nay tiếng kêu dân oan khác nào như tiếng kêu của cánh nhạn lạc bầy và tiếng gọi đàn đă trở nên vô vọng rồi tuyệt vo.ng. Th́ ra cái ngày gọi là giải phóng th́ đó cũng chính là thời điểm bắt đầu của dân oan chúng tôị Cho nên, kể từ sau cái gọi là "Mùa Xuân Đại Thắng”, là dân oan, trong mắt chúng tôi, Bác Đảng đă chết tự lâu rồi. Bài học hoà hợp XHCNVN với dân oan là như thế đó. Rồi cũng có không ít những kẻ tự ví ḿnh như "tể tướng áo nâu” nhà Tề, đi tiên phong hô hào, rao loa Phật giáo Hoà hợp XHCN. Thế nhưng thực tế họ chỉ là những "con cu mồi” rao hàng cho CS mà Thân Hữu Già Lam, một nữa thầy tu trong một nữa kẻ cướp là một điển h́nh.


 
Phật giáo Hoà hợp XHCN: Một nửa Thân Hữu Già Lam hội tụ trong một nửa Thân hữu Già Hồ, tất cả những loại h́nh bệnh hoạn XHCN ngày nay đang được nhóm giáo gian "tứ quái”: Tâm - Ba- Siêu - Đạt vun rải mầm độc thui chột niềm tin Phật; làm ung thối nầm non Phật giáo, như lời Thích Chính Hạnh, Từ Thân hữu Già Lam đến Thân hữu Già Hồ... đă nóị Nay trong nước lại thành h́nh cũng nhóm "tứ quái” nữa, đó là Sỹ - Thát- Liên - Từ (Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Quảng Liên, Thích Nhật Từ), đó là những tên tội đồ thiên cổ của đạo và đời.


 
Cho nên, thật bất hạnh thay khi lời nói của thánh nhân lại được phát ra từ miệng lưỡi của những kẻ hạ nhân hùng biện; Cũng không có tai hoạ nào hơn khi "kẻ cướp trong chiếc áo thầy tu” đi rao loa thiên đường XHCN thật hùng hồn trong khi đó chính bản thân họ lại chưa thật sự hiểu biết những điều ḿnh rao loa. Thử hỏi, định hướng XHCN là ǵ mà cho đến nay, ngay cả nhóm chuyên gia, người nhào nặn ra nó cũng không thể giải thích trọn vẹn được định hướng XHCN là ǵ nữa.  Do đó, kẻ nói chân lư là người khôn mà đứa NHẮM MẮT nghe theo chân lư là đứa dại.  Thế cho nên với mọi cách hành xử do từ "đường truyền” Sư Thầy quốc doanh như về mô h́nh xây dựng Viện Đại học Khuông Việt tại VN; như loại h́nh Tổ chức quốc tế Phật Đản 2008 tại VN cùng những màu sắc tương tợ th́ mọi người hăy nên hiểu biết như thế mà lánh cho xa.


 
Tự do cao cả nhất là được tự do ra ngoài cái tự do do CS áp đặt lên dân tộc VN nầy và cũng không có tội đồ nào hơn là tự do áp đặt Hoà hợp dân tộc Việt vào con đường quốc tế XHCN cả.


 
Đưa đến xứ nầy học thuyết thiên đường Xă hội Chủ nghĩa (XHCN), nghe theo bài học Mác-Lê, tuổi trẻ VN chúng tôi gạt lệ thoát ly gia đ́nh, dâng ḿnh, hiến thân, bán tổ tiên, bán cả dân tộc cho đảng Mác... Đến Khi mở mắt ra, chúng tôi được bằng khen Vô sản XHCN c̣n đảng Già Hồ th́ có tất cả những nhà cửa, ruộng, vườn, đất đai gia sản của chúng tôi.


 
Tôn giáo Hoà hợp XHCN, Bài Học Tang Thương Máu-Lệ suốt 70 năm

 


 Thích Tánh Hải