Hai chữ DANH DỰ

 

 

Lê Văn Ẩn

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Cục Lưu Trử Quốc Gia Hoa Kỳ cho công bố một đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa Tổng Tống Hoa Kỳ Richard Nixon và Henry Kissinger cho thấy mặc dù đă cam kết bảo vệ chính phủ VNCH, nhưng trong những cuộc nói chuyện riêng tư, vị Tổng Thống Hoa Kỳ này lại cho biết ông sẵn sàng “cắt đầu” cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nếu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không chịu ủng hộ hiệp định ḥa b́nh Paris năm 1973. Theo tin AFP th́ trước lúc tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng Thống Nixon đă điện thoại cho ông Kissinger lúc đó là trợ lư thân cận của Nixon, yêu cầu ông này gây áp lực lên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu buộc ông Thiệu phải kư hiệp định Paris . Ông Kissinger lại muốn nói chuyện với ngoại trưởng Trần Văn Lắm v́ ông cho rằng ngoại trưởng Lắm là người “đần độn” và sẽ chẳng làm được ǵ. Ông Nixon  đă yêu cầu ông Kissinger nói với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu rằng quốc hội Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ cho miền Nam Việt Nam nếu Việt Nam không ủng hộ hiệp định Paris . Nguyên văn lời của ông Nixon là: “Tôi không biết liệu những lời đe dọa đó có đủ mạnh hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều ǵ kể cả cắt đầu ông ta nếu cần thiết”.

Cũng qua những đoạn băng vừa được tiếc lộ th́ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă cho rằng Hoa Kỳ không giữ lời hứa bảo vệ Saigon 1975.

Khi tiếp xúc với ngoại trưởng Trần Văn Lắm, ông Richard Nixon c̣n nói ông “hứa sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Ḥa và điều quan trọng cần phải nhớ là “chúng tôi biết ai là những người bạn”. Theo ông Ken Hughes, một chuyên gia về ông Nixon của đại học Virginia th́ ông Nixon muốn đạt được thỏa thuận này v́ nó có thể cho ông thời gian một hoặc 2 năm giữa thời điểm ông rút quân hoàn toàn và cũng là thời điểm thắng lợi của phe Cộng Sản. Và điều này sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng việc sụp đổ miền Nam là do chính Việt Nam gây nên”. Theo ông Ken Hughes th́ ông Nixon “ăn ở 2 ḷng với miền Nam Việt Nam ”.

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đă nhiều lần cho rằng làm đồng minh của Hoa Kỳ rất khó, làm kẻ thù của Hoa Kỳ c̣n dễ hơn hoặc “Hoa Kỳ phản bội chúng tôi”. Một tài liệu khác cũng cho biết Tổng Thống Nixon đă gởi cho Tổng Thống Thiệu một bức thư đe dọa sự kiện năm 1963 sẽ tái diễn nếu Tổng Thống Thiệu không chịu kư hiệp định Paris.

Qua những sự kiện nêu trên, chúng ta thấy Nixon đă từ bỏ danh dự của một Tổng Thống Hoa Kỳ trước khi phải từ chức v́ gian lận bầu cử - một cách bị lột danh dự, một “nghiệp báo nhăn tiền”, y như 3 anh em nhà Kennedy đă bị quả báo, hai chết một sống  không bao giờ ra ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ – dù cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên – khi giết 3 anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chỉ v́ họ muốn tự quyết vận mạng dân tộc họ. Nhưng nếu Nixon mất danh dự th́ danh dự của Quân Lực và dân chúng VNCH càng sáng chói, cái huyênh hoang của Việt Cộng khi chúng gọi là đă chiến thắng chúng ta chỉ là cái huyênh hoang của tên tiểu nhân, một bên được viện trợ đầy đủ gấp 4 lần b́nh thường, một bên bị tước đoạt tất cả đạn dược, quân trang quân dụng. Chẳng khác nào tay không đánh với kẻ có vũ khí. Danh dự, Trách Nhiệm, Tổ Quốc của người lính Việt Nam Cộng Ḥa ngày càng sáng chói. Cái cần thiết là tất cả người dân Việt Nam , quân cũng như dân phải làm sao để niềm hănh diện v́ đă tận trung báo quốc một lần nữa lại sáng chói khi phải chống lại chế độ Cộng Sản.

 

Ngày nay, đứng trước kẻ thù tàn độc là Việt Cộng, người dân Việt Nam phải làm ǵ? Bài viết “Phật Giáo Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” của Thầy Thích Tánh Hải, Chủ trương Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết của linh mục Nguyễn Văn Lư là hai bài học quư báu, nếu áp dụng vào thực tế có thể cứu được dân Việt Nam qua cơn ngặt nghèo sinh tử hiện nay.

Thây Thích Tánh Hải viết: “Không thể có ở bất cứ nơi nào trong tàng thư Phật Giáo, trong Đại Tạng Kinh nhà Phật để t́m thấy dấu tich về một loại h́nh giáo lư quay lưng trước khổ đau của đồng loại. Cũng không thể t́m đâu ra loại h́nh văn học thánh giáo để tư duy con đường đi đến giác ngộ bằng sự vô cảm trước sự thống khổ của chúng sinh. Trái lại, con đường của Đạo Bồ Tác để bước lên quả Phạt là phải xả thân cứu đời, lấy cứu khổ, độ sinh trang nghiêm Thánh giáo. .. Thế nhưng ngày nay có không ít kẻ h́nh tướng Tăng Bảo mà tâm pḥ Ác Quỉ, luôn miệng cổ vơ loại h́nh học thuyết thuần túy… nọ kia theo kiểu “mũ ni che tai”, mặc cho hơn 80 triệu đồng bào đang bị đọa đày dưới ách bạo tàn XHCNVN”. Thầy Thích Tánh Hải đă vạch rơ liều thuốc ngũ của Việt Cộng đối với Phật Giáo “TU HÀNH THUẦN TÚY” là một độc dược giết chết Giáo Hội Phật Giáo, Thầy viết: "Con bài “Tu hành thuần túy”, chiến lược tách quần chúng ra khỏi GHPGVNTN của Cộng Sản. Sau vụ Nhất Hạnh, am mưu mọt cuộc “Đảo Chánh” GHPGVNTN không thành, XHCNVN chuyển sang chiêu thức mới: Con bài “tu hành thuần túy”. Chiêu thức  nơi bật trong chiến lược nầy đó là mô h́nh Hồ tạc ngồi chung bàn với Đức Phật…Kêu gọi Tu Hành Thuần Túy trong mùa Pháp nạn, thật lạ chưa… Ai đời nhà cháy không lo chữa lại đi trang trí nội thất, thật là vớ vẫn đến hoang tưởng hết chỗ nói… tu hành thuần túy, làm văn hóa thuần túy xa rời đấu tranh giải trừ pháp nạn với quốc nạn, đó chính là cái loa tôn giáo vận, cái kiểu tuyên truyền của đảng CS.”

Thầy Thích Tánh Hải trong bài này đă vạch ra cho mọi người thầy Cộng Sản đang ru ngũ, đang đưa Tăng Ni vào con đường Mũ Ni Che Tai, không lư đến đau khỗ của đồng bào. Đó là con đường không t́m thấy trong Đại Tạng Kinh Nhà Phật.

 

Trong khi đó, cách nay 9 năm, linh mục Nguyễn Văn Lư đă “Thống thiết và tha thiết kêu gọi: cho đến khi nhà nước CSVN thay đổi toàn bộ chính sách đối với các tôn giáo tại VN và Hội Thánh Công Giáo VN được hoàn toàn tự do th́: kính xin Đức Hồng Y, các TGM, GM trong HĐGMVN từ nay không họp chung nữa…v́ họp mà không thể nào nói được những điều lương tâm đ̣i hỏi phải nói  th́ thà đừng họp…đừng đi tham dự các Hội nghị quôc tế.. đừng xin phép bất cứ điều ǵ mà tự bản chất , Giáo hội lẽ ra được phép làm đúng chức năng của Giáo Hội mà không cần phải xin phép bất cứ quyền năng trần ghian nào. Như việc trao ban chức Linh mục, việc bổ nhiệm các linh mục, …” Ư của linh mục Nguyễn Văn Lư rất rơ ràng, không v́ những cái bề ngoài mà phải quỳ lụy Việt Cộng. Cứ thi hành những ǵ mà Giáo Hội thấy cần làm, cứ làm, đừng để Cộng Sản xen vào những việc của Giáo Hội. v.v… Tiếc thay, linh mục Nguyễn Văn Lư đă bị chính các Đấng Bề Trên của ngài phê phán là làm chính trị, là qua mặt Bề Trên. Và cho đến hôm nay, linh mục Nguyễn Văn Lư lại phải vào tù Việt Cộng để chứng minh cho Bề Trên thấy dù có gian lao, dù có bị tù hăm, dù… chết (Tự do tôn giáo hay là chết) cũng không v́ được làm nhà thờ, đi ngoại quốc, phong chức với sự đồng ư của Việt Cộng, phải im lặng hay nói lời ủng hộ Việt Cộng khi ra ngoài quốc, chưa kể phải chia chát những ǵ ḿnh thu lượm được với Việt Cộng. Nhất là nhắm mắt trước những tệ đoan xă hội do chính sách bóc lột tàn tệ của Việt Cộng, nhắm mắt làm ngơ trước sự đàn áp dả man con chiên, cướp đoạt tài sản Giáo Hội v.v… Đây cũng là một lối sống tôn giáo thuần túy.

Ngày hôm nay, giặc Tàu công khai xâm lấn bờ cơi, ngư phủ bị cấm ra khởi, người Thượng, người Kinh Cao Nguyên Trung Phần sẽ lần lượt bỏ đất mà đi, y như dân Do Thái ngày xưa. Hội Đồng Giám Mục, Tăng Ni thực hành “tu hành thuần túy, không làm chính trị” để con chiên, Phật giáo đồ cho Cộng Sản Việt Nam rồi Cộng Sản Tàu hành hạ, trấn lột, miễn các ngài yên ổn tu hành, đi ngoại quốc kiếm tiền. ..

Đă đến lúc lănh đạo tôn giáo phải nh́n rơ đâu là Thánh Ư Chúa, đâu là Cứu Khỗ Cứu Nạn, đâu là mănh đất dung dưỡng bao nhiêu đời cha ông và đến đời ḿnh. Nay sắp mất về tay người, hai chữ Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới.

Nhưng liệu Việt Cộng có để cho quư vị b́nh yên để “tu hành thuần túy” hay không? Liệu không làm chính trị th́ Việt Cộng có để cho quư vị b́nh yên không? Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đă lấy làm xấu hỗ khi thông hành ghi tên Việt Nam v́ cán bộ Cộng sản khi đi ra nước ngoài th́ buôn lậu, ăn cắp, không giữ vệ sinh, lịch sự tối thiểu. Mai này mất nước các ngài đi ra ngoại quốc sẽ gặp những ánh mắt tương tự các ngài nghĩ suy thế nào?

Một tin đồn đang lan dần trong các cộng đồng: Việt Cộng sẽ không cho Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trở về Việt Nam ! Nếu trường hợp đó xảy ra, Đức Hồng Y, Hội Đồng Giám Mục sẽ có phản ứng ra sao? Hay là quư ngài không làm chính trị, có nghĩa là không can thiệp vào việc Đảng và Nhà Nước? Trước khi là người Công Giáo (sinh ra 3 ngày mới rửa tội), các ngài đă là người Việt Nam , quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Xin hăy bảo tồn 2 chữ DANH DỰ cho người Việt Nam , cho đất nước Việt Nam .

 

Lê Văn Ấn