VỊT KHANG & VỊT C̣NG

image

Anh l ai?

image

Tao l ai?

Xin hỏi anh l ai?

My hỏi tao l ai?

Sao bắt ti,

ti lm điều g sai?

L đầu gấu,

l bọn lm tay sai

Xin hỏi anh l ai?

Dm hỏi tao l ai?

Sao đnh ti

chẳng một cht nương tay?

Tao đnh my

cho bầm mnh gy tay

Xin hỏi anh l ai?

My hỏi tao l ai?

Khng cho ti

xuống đường để tỏ by

Tao bịt miệng

- hết hỏi, hết tỏ by

Tnh yu qu hương ny,

Tao sẽ đy đoạ my,

dn tộc ny đ qu nhiều đắng cay!

tao cho my nếm đủ mi đắng cay!

Xin hỏi anh ở đu?

My hỏi tao ở đu?

Ngăn bước ti chống

giặc Tu ngoại xm

Tao l bọn

rước giặc Tu ngoại xm

Xin hỏi anh ở đu?

Dm hỏi tao ở đu?

Sao mắng ti

bằng giọng ni dn ti ?

Tao đấm vỡ mặt

cho hết anh - ti

Dn tộc anh ở đu?

Dn tộc tao từ đu?

Sao đan tm

lm tay sai cho Tu?

Sao lại phản dn bn nước cho Tu?

Để ngn sau ghi dấu

Chẳng cần g che giấu

Bn tay no

nhuộm đầy mu đồng bo

Tao c với dn,

th ght đồng bo

Ti khng thể ngồi yn

Tao đu để my yn

Khi nước Việt Nam

đang ng nghing

Tao đnh cho my

t ng nging

Dn tộc ti

sắp phải đắm chm

Dn tộc my

tao sẽ nhận chm

Một ngn năm

hay triền min tăm tối

Lệ thuộc Tu

hng ngn năm tăm tối

Ti khng thể ngồi yn

My khng thể sống yn

Để đời sau

chu con ti lm người

V tao l

th giết hại loi người

Cội nguồn ở đu?

Th tm ở đu

Khi thế giới

nay đ khng cn Việt Nam

Tnh yu qu hương,

yu dn tộc Việt Nam?!

Việt Khang

Việt Cộng

 

=================================================================

Tin Internet